Din guide till alla vacciner

Välkommen till Vacciner.nu – din guide till vacciner på hemmaplan samt när du är ute och reser. Här kan du ta del av information och fakta om det svenska vaccinationsprogrammet, ta del av råd och tips om olika vaccin och få reda på vad som gäller för olika sjukdomar.

Du kan söka svar på frågor om varför och när man bör vaccinera sig, och läsa om hur det ser ut i Sverige jämfört med i andra länder. Vi beskriver dessutom hur olika vacciner ges, hur länge de verkar och hur ofta de behöver fyllas på.

vaccinering - Vacciner

Vacciner och Covid-19

I och med coronapandemin blev vaccination återigen hett på tapeten. 2020 var året då vi isolerade gick och väntade på ett vaccin och utvecklingen kunde följas i media med daglig basis. De första vaccinen blev godkända och svenskarna började vaccineras vid årsskiftet 2021. Till en början var det bara riskgrupper och äldre men framåt sommaren 2021 fick allmänheten möjlighet att ta sitt vaccin. Nu har det kommit både första doserna och påfyllnadsdoser med uppdaterade vaccin mot tex. Omikron. Många företag har även startat upp som erbjuder covid-test för att få resa eller som en del i hälsokontrollen. Ett av dem är Medisera och de har bland annat coronatest i portfolion över hälsotest.

Vanliga vacciner för spädbarn

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör alla spädbarn som föds i Sverige vaccineras mot hepatit B. Sedan 2016 är detta ett vaccin som erbjuds kostnadsfritt inom ramen för det svenska vaccinationsprogrammet.

För prematura bebisar kan till exempel kikhosta vara direkt livshotande. När det gäller för tidigt födda barn (barn födda före vecka 32) rekommenderas därför en dos av så kallat hexavalent vaccin, vilket syftar till att ge ett förstärkt skydd på ett tidigt stadium.

För extremt prematura bebisar (födda runt vecka 26) är rekommendationen att avvakta vaccination till vecka 34. I detta fall bör vaccinet ges minst en vecka före hemgång.

Vanliga vacciner för barn

I Sverige erbjuds alla barn vaccin mot bland annat difteri, kikhosta, stelkramp och polio. Även sjukdomar som röda hund och mässling i går i det svenska vaccinationsprogrammet sedan 1970-och 1980-talen.

Främst vaccinerar man för att förhindra att sjukdomar sprids och för att färre barn ska drabbas av allvarliga sjukdomar. Alla vaccin som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet är noggrant kontrollerade och testade enligt Läkemedelsverkets rekommendationer och riktlinjer.

Små barn får oftast vaccin genom en spruta i benet, medan något äldre barn oftast får en spruta i armen. Olika barn reagerar olika mycket på vaccin och många tycker också att det är otäckt att bli stucken av en nål. På 1177 rekommenderar man därför viss ärlighet med att sticket kan kännas och att det eventuellt kan svida något efteråt.

Vanliga vacciner för vuxna

Några av vaccinerna man får som barn kan behöva fyllas på i vuxen ålder. I Sverige förekommer även vaccin mot TBE och säsongsinfluensa. Vaccinationer i samband med utlandsresa kan också förekomma, vilket främst är beroende på destination och vistelsetid.

Vanliga vaccin som rekommenderas vid utlandsresa är hepatit A och B, gula febern, kolera, rabies, tuberkulos, difteri och rotavirus. Det kan också bli aktuellt med vaccin mot päls- eller pollenallergi i syfte att trigga igång kroppens immunförsvar en längre tid. Detta sker oftast genom injektioner alternativt tabletter.

Allmänna riktlinjer angående vaccin

Då det är vårdnadshavaren som avgör om barnet ska få vaccin mot exempelvis difteri, stelkramp, polio, mässling, röda hund och påssjuka är det viktigt att informationen kring dessa vacciner är korrekt och tydlig.

Med anledning av detta gav den svenska regeringen 2020 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förstärka och förtydliga  informationen kring vacciner till landets vårdnadshavare. Ett arbete initierat av Sveriges socialminister Annika Strandhäll (S) som menar att missuppfattningar kring vaccinationer är alltför många.

Sommaren 2017 utbröt en mässlingsepidemi i Sverige, som dock var mycket mindre omfattande än det stora mässlingsutbrott som drabbade USA två år senare. Utbrottet skedde på grund av att alltför få barn hade vaccinerats, eftersom sjukdomen hade klassats som utrotad sedan många år tillbaka.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att lyfta fram en omfattande undersökning som genomfördes på Göteborgs universitet 2019. Resultatet av studien visar att en överväldigande majoritet av svenska folket stödjer ett obligatoriskt vaccinationsprogram för barn, enligt en artikel som publicerades i Forskning och Framsteg 2019.

Hur tar man reda på vad som gäller?

I Sverige erbjuds vuxna personer, vilket i synnerhet gäller äldre personer och personer med en kronisk sjukdom, ett årligt vaccin mot den så kallade säsongsinfluensan. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att vissa vaccin håller hela livet medan andra vaccin kan behöva fyllas på mer eller mindre regelbundet. Vanligtvis är det landets lokala vårdcentraler som kallar och sköter vaccinationer av olika slag, vilket betyder att du bör vända dig dit om du behöver allmänna tips och råd om vaccin. För att ta reda på vad som gäller för mer specifika vaccin är det bäst att vända sig till närmaste vaccinationsmottagning där det ska finnas aktuell information och expertkunskap.