Din guide till alla vacciner

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en sjukdom som finns över hela världen – men den är vanligast förekommande i fattiga länder. I Sverige rapporteras ca 20 fall varje år, och av dessa har i stort sett alla blivit smittade när de varit utomlands. Det går dock att vaccinera sig mot Tyfoidfeber.

Varför ska man vaccinera sig mot Tyfoidfeber?

Tyfoidfeber är en sjukdom som smittar lätt, och man blir ofta väldigt sjuk om man drabbas – utan behandling är dödligheten relativt hög.

Vanligen smittas man genom intag av förorenat vatten eller mat, men även smitta mellan personer förekommer. Ofta är en smittad person själv smittsam länge och det är inte alls ovanligt att vara smittsam i 5-6 veckor. Även längre förekommande smittosamma perioder förekommer och i 2-5 procent av fallen ses dessutom ett kroniskt bärarskap.

När ska man vaccinera sig?

Trots att Tyfoidfeber förekommer världen över behöver man inte vaccinera sig innan man reser till alla länder. Det finns dock vissa länder där denna sjukdom är mer förekommande än andra, och inför en resa till dessa kan det vara klokt att välja vaccination. Det bästa är dock att alltid kolla med en vaccinationsmottagning först, för att veta hur det aktuella läget ser ut.

De vanligaste smittoländerna är Indien, Bangladesh, samt länder i Mellanöstern. Du rekommenderas även att vaccinera dig om du ska bo och leva ihop med ortsbefolkningen i Afrika, Centralamerika, Sydamerika, Oceanien samt Sydostasien.

Vaccin och pris

Det finns två olika typer av vaccin mot Tyfoidfeber. Det ena är Vivotif, och detta vaccin tas som kapslar som du äter vid tre tillfällen.

  • Första kapseln: Minst 3 veckor innan avresa
  • Andra kapseln: 2 dagar efter kapsel nummer ett
  • Tredje kapseln: 2 dagar efter kapsel nummer två

Den andra formen av vaccin är Typhim Vi och detta tas som spruta. Det rekommenderas att du tar sprutan minst två veckor innan avresa.

Bägge formerna av vaccin behöver fyllas på vart tredje år för att skyddet ska fortsätta gälla, och priset ligger på ungefär 400 kr per dos.

Symptom på Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en typ av blodförgiftning och symptomen brukar börja med att du första veckan får en stigande feber, som toppar runt 40 grader.

Du kan också få hosta, huvudvärk, ledvärk och röda utslag på bålen. Första veckan kan du få förstoppning, men denna brukar andra veckan övergå i diarré.

Vid misstanke om Tyfoidfeber är det viktigt att få behandling, då det annars finns stor risk att man dör. Vanliga dödsorsaker är exempelvis blödning och tarmbristning med bukhinneinflammation.

Behandling sker med antibiotika.