Din guide till alla vacciner

Hepatit B

Hepatit B

Hepatit B är inte särskilt vanligt i Sverige men är desto vanligare utomlands. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig i tid innan resa. Vi har samlat nödvändig information om Hepatit B, för att du ska kunna resa säkert.

Varför du ska vaccinera dig mot Hepatit B

Hepatit B finns över hela världen och även om det är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige så är upp till 20% av befolkningen smittad i exempelvis Asien och Afrika.

Smittan är sexuellt överförbar men sprids också ofta via orena injektionsnålar. Tänk på att detta innebär att Hepatit B kan spridas via nålar som används i tatueringsstudior eller vid piercing. Hepatit B kan även spridas på andra sätt där kroppsvätskor möts, eftersom att själva smittämnet sitter i blod och andra kroppsvätskor.

Hepatit B är en virussjukdom som lätt blir allvarlig. Den orsakar en inflammation i levern som i värsta fall kan ge bestående men. Efter tre doser vaccin är skyddseffekten över 90%, därför är det viktigt att du vaccinerar dig i tid.

När behöver jag vaccinera mig?

Till skillnad från Hepatit A, som finns i hela världen, är Hepatit B vanligare i speciellt tre världsdelar:

  • Asien
  • Afrika
  • Sydamerika

De allmänna råden som gäller är att om du planerar att stanna i tre veckor eller mer, särskilt i områden med hög smittorisk, är det extra viktigt att du vaccinerar dig mot Hepatit B. Detsamma gäller för om du har en sjukdom som kan göra att du behöver behandlas med sprutor på resmålet.

Obs! Tänk på att det alltid är bäst att kolla med en vaccinationsmottagning för att få information om det aktuella läget i landet du ska resa till.

Var kan jag vaccinera mig?

Det enklaste sättet att hitta var du kan vaccinera dig är via en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning, där finns också mer information om sjukdomen. En dos brukar gå på strax under 400 kr.

Grundvaccinationen är totalt tre doser. Den andra dosen ges en månad efter den första dosen och den tredje dosen tas 5–12 månader efter den andra dosen.

Efter den tredje dosen behöver du inte vaccinera dig igen, du har alltså fullt skydd för resten av livet. Det enda undantaget gäller för om du glömt att ta vaccinet i tid inför resan, då kan du få ta alla tre doser inom ett kortare intervall men behöver då även ta en fjärde dos för att få ett fullgott skydd för resten av livet.

Vaccinet tas precis som många vaccin på överarmens utsida. Det gäller dock inte barn upp till ett år, som istället får sprutan på lårets framsida.

För dig som ännu inte vaccinerat dig mot Hepatit A finns möjligheten att ta ett kombinationsvaccin, där du både tar för Hepatit A och Hepatit B i samma veva.

Symtom på att du har Hepatit B

Några symtom på att du har Hepatit B är trötthet, dålig matlust och att huden eventuellt får en gul ton.

Inkubationstiden för Hepatit B är mellan 2–6 månader, det innebär alltså att du kan bära på sjukdomen lång tid och potentiellt smitta flera andra innan du märker av den. Men det är inte säkert att du märker att du är sjuk innan sjukdomen har gått ganska långt, vilket gör det extra viktigt att agera i förebyggande syfte genom att exempelvis vaccinera dig, endast ha skyddat sex och undvika orena nålar.