Din guide till alla vacciner

Turistdiarré

Turistdiarré

Vad är turistdiarré? Det är ett samlingsnamn på olika magproblem som kan drabba dig när du reser utomlands. De vanligaste infektionskällorna för turistdiarré är förorenat vatten och mat samt ohygieniska toaletter.

Risken att drabbas av turistdiarré är störst när du reser till länder med dåligt kranvatten. Turistdiarré är sällan något allvarligt tillstånd – även om det kan vara nog så plågsamt under tiden det pågår. Vanligtvis går besvären över av sig själv på mellan 3-4 dagar.

Att vaccinera sig mot turistdiarré handlar därför inte främst om att undvika att bli allvarligt sjuk. Snarare handlar det om att säkerställa att du kommer kunna spendera semesterdagarna som du själv vill – inte med att springa fram och tillbaka till toaletten på ett hotellrum.

ETEC och kolera är de vanligaste orsakerna

Den vanligaste orsaken till turistdiarré är en bakterie kallad ETEC vilket är en E. coli-bakterie. För den som drabbas kan symptomen vara nog så obehagliga, men de är sällan allvarliga. Diarré och illamående är de vanligaste symptomen.

Det som är viktigast att tänka på för den som drabbas är att få i sig tillräckligt med vätska, eftersom uttorkning är en av de största riskerna. Den näst vanligaste orsaken till turistdiarré är kolerabakterien. När det gäller turistdiarré handlar det dock inte om fullt utblommad kolera, men en tillräcklig hög förekomst av kolerabakterier för att ställa till med problem.

Vaccin och priser

Det finns i dagsläget inget vaccin mot ETEC, fast det håller på att utvecklas. Däremot kan du vaccinera dig mot kolera. Ett av de vanligaste koleravaccinen är Dukoral. Det är ett oralt vaccin som tas i två doser, där den första dosen tas runt två veckor innan avresa. Det ges till barn från 2 års ålder (barn rekommenderas 3 doser innan avresan).

Dukoral stimulerar tarmarnas immunförsvar och är ett bra sätt att minska risken att drabbas av turistdiarré. Kostnaden för Dukoral ligger runt 300:- per dos så räkna med att en fullständig vaccinering kostar ungefär 600:- per vuxen och 900:- per barn.

Vem ska vaccinera sig?

Du bör alltid kontrollera med en vaccinationsmottagning om du ska vaccinera dig inför en resa utomlands. Du bör framförallt överväga vaccinering om du ska resa till länder i Afrika eller Asien, särskilt Indien eller Indonesien. Kolerautbrott förekommer också i Central- och Sydamerika.

En vaccinering är särskilt viktig att ta i beaktande om du lider av sjukdomar sedan tidigare. Exempelvis magkatarr eller magsår, hjärt- eller njursjukdomar samt tarmsjukdom eller diabetes.