Din guide till alla vacciner

Kikhosta

Kikhosta är en mycket vanlig barnsjukdom som ger förkylningsliknande symptom och hosta. Det är inte ovanligt att barnet även får feber och blir allmänt påverkat. Hostan kan dessutom vara så kraftig att ditt barn får svårt att andas, blir blå i ansiktet eller får kräkningar. För inte allt för länge sedan fanns inget vaccin mot kikhosta, utan det förekom för första gången i det allmänna vaccinationsprogrammet år 1996.

Idag finns det sätt att behandla och minska symptomen från kikhosta. Det gös vanligtvis med en antibiotikakur. Om symptomen inte är för svåra kan det dock vara bra att låta viruset läka ut av sig själv, men barn under 1 år och med grundsjukdomar behandlas nästan alltid för att minska smittspridning och sjukdomsförlopp.

Ingår vaccin mot kikhosta i vaccinationsprogrammet?

I Sverige ingår vaccinet i det allmänna programmet sedan år 1996. Det är ett mycket effektivt och bra vaccin som ges redan vid 3 månaders ålder. Därefter vaccineras barnet ytterligare en gång vid 5 månaders ålder, 12 månaders ålder och sedan vid 5 års ålder. Det är viktigt att fylla på vaccinet efter 20 år.

Hur ges vaccin mot kikhosta?

Vaccinet mot kikhosta ges i form av en injektion. Om du är gravid är det extra viktigt att du skyddar dig, eftersom gravida oftast får mycket svårare komplikationer. Vaccinet ska då tas efter att du har gått in i graviditetsvecka 16.

Länder med kikhosta

Kikhostan är inte centrerad till ett specifikt land eller område. Det är en virussjukdom som finns på många platser i världen och därför är vaccinet extra viktigt. Du kan bli smittad av kikhosta på bussen i Sverige, men även i Danmark, Spanien, Thailand eller i USA. Ska du resa utomlands bör du boka in en vaccination på en vaccinationsklinik eller på din vårdcentral i god tid innan avresa.