Din guide till alla vacciner

Mässling

Mässling är en extremt smittsam sjukdom som drabbar både barn och vuxna runt om i världen. I Sverige har smittan minskat radikalt, tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet. I många andra delar av världen är mässling fortfarande aktivt. På grund av virussjukdomens extrema smittsamhet är vaccin dock mycket viktigt för att du ska kunna skydda dig själv och dina barn.

Än har vetenskapen inte lyckats uppfinna någon behandling mot mässling. Det enda sätt som du kan skydda dig är med hjälp av ett vaccin. Viruset smittar inte bara mycket lätt, utan ger också svåra och jobbiga symptom – främst på små barn. Genom att vaccinera barnet förhindrar du att mässlingen får fäste i landet och säkerställer att barnet har ett bra skydd, t.ex. vid utlandsresor.

Ingår mässlingsvaccin i allmänna vaccinationsprogrammet?

Eftersom det inte finns något monovalent vaccin mot mässlingen erbjuds ett kombinationsvaccin med flera olika komponenter. Vaccin som Priorix eller MMR-Pro ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds ditt barn på BVC. Är du vuxen utan ett fullgott skydd mot mässlingen behöver du kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsklinik. Vaccinet ges med injektion, vid två tillfällen och med fem års intervall. Detta sker vanligtvis i samband med vaccin mot röda hund och påssjukan.

Måste man vaccinera sig mot mässlingen?

Det finns inga obligatoriska vaccinationer i Sverige, utan du får själv välja vilka vaccin du vill ta eller ge ditt barn. Att vaccinera sig mot mässling är dock viktigt och ett mycket bra och enkelt sätt att förhindra svår sjukdom. Om du har fått två doser av vaccinet eller om du har haft sjukdomen som barn är du immun och behöver således inte vaccinera om dig i vuxen ålder. Observera att personer som är födda och vaccinerade enligt vaccinationsprogrammet mellan 1960-1982 oftast bara erhållit en dos.

Vaccinera dig mot mässlingen vid utlandsresa

Om du inte har fått två doser vaccin och inte genomgått sjukdomen som barn är det viktigt att du vaccinerar dig inför en utlandsresa. För små barn bör första dosen ges innan 18 månaders ålder. Det vanligaste är att vaccinet ges när barnet är 9 månader gammalt, men det kan ges tidigare vid speciell indikation. Följer man det allmänna vaccinationsprogrammet kommer nästa dos att ges när barnet går i årskurs 1 eller 2. För vaccination för vuxna och ungdomar som inte vaccinerats via det allmänna programmet gäller två doser med fem års mellanrum. Kontakta din vårdcentral för att boka in vaccination.