Din guide till alla vacciner

Hepatit A

Hepatit A

Hepatit A är en sjukdom som sprids via virus. Framförallt kan du bli smittad genom att inta mat och dryck som kontaminerats av avföring. Även om sjukdomen är relativt ovanlig kan följderna om du smittas bli allvarliga.

Varför ska man vaccinera sig mot Hepatit A?

Hepatit A är en sjukdom som finns över hela världen, även om risken att bli smittad är större i sådana länder där standarden på vatten och avlopp är dålig. Blir man själv smittad kan man föra vidare smittan till andra, och i barngrupper på till exempel förskolor kan smittan spridas mycket snabbt. Den smittade är dessutom smittsam i 3-4 veckor.

När ska man vaccinera sig mot Hepatit A?

Hepatit A är som sagt en sjukdom som finns världen över. I Sverige drabbas varje år ungefär 100 personer av sjukdomen och av dessa är det drygt hälften som smittats utomlands.

Det finns dock länder där du löper betydligt större risk att smittas av Hepatit A, bland annat i stora delar av Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och vissa delar av Östeuropa.

För en mer precis uppdatering om hur läget och råden angående vaccinering ser ut just idag kan du alltid rådfråga din vaccinationsmottagning.

Vaccin och pris

Vid vaccinering mot Hepatit A finns flera olika vaccin. Det finns också kombinationsvaccin där man vaccineras mot både Hepatit A och Hepatit B samtidigt.

Vuxna över 18 år kan vid vaccinering mot endast Hepatit A få antingen Havrix eller Vaqta. Barn under 18 år kan endast få Vaqta.

Vill man vaccinera mot både Hepatit A och Hepatit B samtidigt är det istället Ambirix eller Twinrix som gäller, medan barn under 16 år endast kan få Twinrix.

Att vaccinera sig mot endast Hepatit A kostar runt 500 kr per dos, och en vaccinering mot både Hepatit A och B kostar runt 600 kr per dos.

Så tas vaccinet

Vaccin mot Hepatit A tas genom en spruta. För vuxna tas sprutan i överarmen, medan små barn istället brukar få sprutan på utsidan av låret.

Vaccinet ska tas vid totalt 3 tillfällen, och du har efter tre doser skydd mot Hepatit A i minst 30 år framöver.

  • Första dosen
  • Andra dosen tas en månad efter dos nummer ett
  • Tredje dosen tas tidigast sex månader efter dos nummer två

Symtom på Hepatit A

Hepatit A orsakas av ett virus som påverkar levern. Om du blir smittad får du en inflammation i levern och de första symptomen brukar vara feber och illamående. Vissa av de smittade börjar också kräkas, och i ett senare skede kommer huden för många smittade anta en gulaktig ton.

De flesta som blivit smittade med Hepatit A kommer att uppleva en stor trötthet, ofta under flera månader framöver – och många upplever också att deras aptit försämras. Även urinen och avföringen kan påverkas, med mycket mörk urin samt väldigt ljus avföring.

Det finns inget botemedel mot Hepatit A, men sjukdomen brukar som regel läka ut av sig själv. Dödligheten ligger på under en procent och om man en gång blivit smittad med Hepatit A är man därefter immun för resten av livet.