Din guide till alla vacciner

Tuberkulos

Tuberkulos

Tuberkulos, även kallad tbc, är en infektionssjukdom som är mycket spridd i världen. Sjukdomen drabbar varje år över 10 miljoner människor, av vilka cirka 2 miljoner dör. Men i Sverige är sjukdomen ovanlig. Det är vanligast att få tuberkulos i lungorna och lymfkörtlarna men även andra delar av kroppen kan påverkas. Några vanliga symptom på lungtuberkulos är feber, avmagring, långvarig hosta och nattsvettningar. Idag finns det effektiva mediciner mot tuberkulos och de flesta som får behandling i Sverige blir friska.

Vaccinering mot tuberkulos

Vaccinet som används mot tuberkulos kallas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin) efter de franska forskare som tog fram vaccinet. BCG är ett så kallat levande försvagat vaccin. Vaccinet har en viss effekt på barn men man har inte kunnat bekräfta att vaccinet är verksamt på vuxna.

Ingen vaccinering mot tuberkulos för vuxna

Det rekommenderas inte att vaccinera vuxna mot tuberkulos eftersom det inte anses vara effektivt. Även om du har vaccinerats med BCG så kan du fortfarande smittas av sjukdomen.

Av samma orsak finns det ingen rekommendation om vaccinering om du ska resa till ett land där sjukdomen finns.

Vaccinering mot tuberkulos för barn i riskgrupper

Fram till 1970-talet vaccinerades alla nyfödda barn mot tuberkulos men idag görs det inte längre. Numera är det endast barn i riskgrupper som vaccineras. Till riskgrupper räknas:

  • Barn upp till 6 år där familjen kommer från ett land med hög förekomst av tuberkulos.
  • Barn och ungdomar upp till 18 år som har en nära anhörig med tuberkulos.
  • Barn och ungdomar upp till 18 år som ska göra en längre resa (över 3 månader) till ett område med hög förekomst av tuberkulos.

Observera att det tar 6-8 veckor att utveckla skydd mot tuberkulos, var därför ute i god tid om du ska resa med barn till områden där det finns tuberkulos.

Så går barnvaccineringen till

BCG-vaccinet sprutas in i barnets arm. Efter vaccinationen bildas en förhårdnad som efter några veckor spricker och bildar ett litet sår. Sårskorpan faller av så småningom och såret läker efter 5-6 månader.