Din guide till alla vacciner

Japansk encefalit

Att smittas med japansk encefalit är mycket ovanligt, men skulle du ha oturen att drabbas är konsekvenserna stora. Planerar du att resa till Sydostasien är det således mycket viktigt att du ser till att vaccinera dig. En tredjedel av alla som drabbas dör av virussjukdomen och hela två tredjedelar av de som överlever får besvär som varar livet ut.

I Sverige är japansk encefalit inte en förekommande virussjukdom och därför behöver du inte oroa dig för att smittas till vardags. Ska du resa iväg till ett land i Sydostasien är en vaccination dock att rekommendera. Virussjukdomen är idag så farlig att ett vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i de länder där smittan sprids. På så sätt hoppas myndigheterna få bukt med problemet och förhindra att fler insjuknar.

Ingår vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet?

Som tidigare nämnt ingår vaccin mot japansk encefalit inte i det svenska vaccinationsprogrammet. Däremot använder man sig av vaccin i de länder där smittan sprids som mest. Befinner du dig i Sverige och behöver vaccinera dig inför en utlandsresa är det Ixiaro som används. Vaccinet har visat sig vara mycket effektivt och är ett tryggt och välbeprövat alternativ.

Dosering och intervall

Precis som många andra typer av vaccinationer så ges vaccin mot japansk encefalit med hjälp av en injektion i överarmen. Här är det viktigt att du får de två doser som är rekommenderade för att du ska få ett fullgott skydd. De första två doserna ska ges med fyra veckors mellanrum. Därefter bör du förnya skyddet med en tredje dos efter att cirka 12 månader har passerat.

Kan barn ta vaccin mot japansk encefalit?

Ja, även barn kan vaccineras mot japansk encefalit. I Sverige ges vaccinet redan från två månaders ålder och uppåt. När du eller ditt barn har fått alla doser får ni ett bra skydd mot virussjukdomen i upp till tio år.