Din guide till alla vacciner

Gula febern

Gula febern

Gula febern är en leversjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen sprids från myggor, och kan inte smitta från människa till människa. Gula febern kan leda till allvarliga komplikationer, och den grundläggande rekommendationen är att du bör vaccinera dig mot sjukdomen om du ska resa till länder där sjukdomen finns.

Varför ska man vaccinera sig mot gula febern?

Det är idag många länder som kräver att du ska vara vaccinerad mot gula febern för att du ska beviljas inresa i landet. Detta gäller även länder som inte har gula febern sitt eget land – och syftet med detta är inte för att skydda dig, utan för att skydda landet.

Kravet brukar se relativt lika ut i alla länder, och innebär att du ska vara vaccinerad mot gula febern och att ditt intyg är utfärdat minst 10 dagar före avresa.

När bör man vaccinera sig mot gula febern?

Om du ska resa till ett land där gula febern finns är rekommendationen att du vaccinerar dig. Sådana länder ligger i tropiska Afrika, Centralamerika samt Sydamerika.

Du kan också behöva ett intyg om vaccinering om du ska resa in i vissa länder, framförallt brukar detta krävas om du kommer som inresande från ett land där gula febern finns.

Ett sådant intyg fås på din vaccinationsmottagning, och det är klokt att rådgöra med denna före en eventuell vaccinering, för att få reda på vad som gäller just nu.

Du som redan vaccinerat dig mot gula febern en gång, men inte fått något intyg och inte minns var vaccineringen gjordes, kan vaccinera dig ytterligare en gång. Det är ingen fara att ta vaccinet mer än en gång.

Vaccin och pris

Det vaccin som finns mot gula febern heter Stamaril. En vaccinering kostar vanligen mellan 500 och 600 kr per dos, och detta ger ett livslångt skydd. Vaccinet skyddar 95 procent av de vaccinerade inom en vecka, så det är klokt att ta vaccinet i god tid före avresa.

Så går vaccineringen till

Vaccinet mot gula febern tas genom en spruta. Denna ges i överarmen och bör tas minst 10 dagar innan avresa för ett fullgott skydd.

Vaccinet skyddar livet ut, och kan tas från nio månaders ålder. Små barn får vanligen istället sprutan på utsidan av låret. Barn som är yngre än nio månader får ett intyg om undantag från vaccination som tas med på resan.

Symptom på gula febern

Om man drabbas av gula febern behöver man inte alltid få några symptom – och ibland får man endast milda sådana.

Det finns dock de som drabbas rejält, och symptomen är då akuta. Vanliga symptom är feber, huvudvärk och muskelvärk. Ibland kan man känna sig bättre efter några dagar, för att sedan bli sämre igen.

Viruset från gula febern påverkar ofta levern, och om detta sker kan man utveckla gulsot och få blödningar från mag- och tarmkanalen.

Gula febern har en relativt hög dödlighet – bland de som utvecklar sjukdomen ligger dödligheten runt omkring 50 procent.

Det finns inget botemedel mot gula febern, istället behandlas sjukdomen symptomatiskt. Det innebär att de olika symptomen behandlas var för sig.