Din guide till alla vacciner

Difteri

Difteri

Difteri är en sjukdom som enbart smittar mellan människor. Följderna om man drabbas kan bli allvarliga – och utan behandling är difteri livshotande.

Varför ska man vaccinera sig mot difteri?

Difteri smittar endast från människa till människa – och då genom saliven. Det innebär att du kan bli smittad till exempel genom kyssar eller genom att dela vattenflaska.

Sjukdomen orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift – och giftet kan sedan allvarligt skada organen i kroppen.

När ska man vaccinera sig mot difteri?

Idag ingår vaccination mot difteri i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Sverige erbjuds vaccin mot sjukdomen.

Beroende på när du är född kan det vara aktuellt att ta en påfyllnadsdos – detta rekommenderas att göra vart 20:e år.

Ska du resa till Afrika eller Sydostasien där difteri är vanligast förekommande är det klokt att rådgöra med din vaccinationsmottagning huruvida du bör vaccinera dig innan resan eller ej.

Vaccin och pris

Vaccinet mot difteri ges som påfyllnadsdos och heter då Boostrix.

Priserna kan variera något beroende på var du väljer att göra din vaccinering men du kan räkna med att det kostar ungefär mellan 400 och 500 kr.

Så ges vaccinet idag

Idag erbjuds vaccin mot difteri till alla barn och det ges fem doser totalt. Därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år. Vaccinet ges i sprutform och sprutorna ges i följande intervaller:

  • 3 månader
  • 5 månader
  • 12 månader
  • 5 år
  • Årskurs 8-9

Symptom på difteri

Inkubationstiden för difteri är som regel 2-5 dagar. När du väl insjuknar brukar det börja som en infektion i svalget som påminner om halsfluss. Feber och svårigheter att svälja är vanligt förekommande.

När det gått några dygn brukar det tillkomma ytterligare symptom i form av hosta, varig blodblandad snuva och svårigheter att andas.

Det är också möjligt att få så kallad huddifteri. Då får du istället utslag på huden men denna variant är inte lika farlig.