Din guide till alla vacciner

Polio

Polio

Polio är en virussjukdom som kan skada ryggmärgen, och i värsta fall orsaka förlamning. Sjukdomen har inte funnits i Sverige på många år, då poliovaccin idag ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Sverige idag erbjuds vaccin mot sjukdomen.

Om man ska resa till ett land där polio finns, rekommenderas ändå som regel en påfyllning av vaccinet.

Varför ska man vaccinera sig mot polio?

Om man drabbats av polio finns ingen behandling. För de flesta läker sjukdomen ut av sig själv, men för vissa kan förlamning i hela eller delar av kroppen uppstå. Till exempel kan andningsmusklerna bli förlamade så att man måste använda respirator – men också andra muskler kan drabbas av förlamningen. Ibland går förlamningen tillbaka, men i vissa fall stannar den kvar.

När bör man vaccinera sig mot polio?

Om man ska resa till Afghanistan, Pakistan eller Nigeria bör man vaccinera sig mot polio, då sjukdomen är utbredd i dessa länder. Det är dock klokt att först rådgöra med en vaccinationsmottagning för att få koll på hur det aktuella läget ser ut.

Även om man är vaccinerad mot polio sedan tidigare rekommenderas det att fylla på dosen om det var mer än 10 år sedan man vaccinerade sig senast, och man planerar en resa till ett riskland.

Vaccin och pris

I Sverige används en typ av poliovaccin som kallas IPV (inaktiverat poliovaccin). Detta tas via spruta, och vanligt förekommande namn på vaccinet är:

  • Boostrix Polio
  • Imovax Polio
  • Hexyon
  • Infarix Hexa
  • Repevax
  • Tetravac

En dos poliovaccin brukar kosta runt 300 kr.

I övriga världen är det vanligt att poliovaccin ges som en oral suspension där istället en försvagad – men levande – del av virusstammen ges. Denna typ kallas OPV (oralt poliovaccin).

Så tas vaccinet

I Sverige tas poliovaccinet alltid via en spruta. Det ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och ges vid 4 tillfällen under barnets 5 första år.

  • 3 månader
  • 5 månader
  • 12 månader
  • 5 år

Om du behöver ta en påfyllnadsdos som vuxen kommer därmed också denna tas via spruta.

Symptom

Om du smittats av polio brukar de första symptomen bestå av feber, huvudvärk, trötthet och kräkningar. Du kan också drabbas av inflammation i ryggmärgen – något som kan leda till förlamning av olika muskler i kroppen. Om det är dina andningsmuskler som drabbas av förlamningen är sjukdomen livshotande.

Du som har haft polio när du var barn kan drabbas av ytterligare besvär när du kommer upp i vuxen ålder. Vad som händer då är att du drabbas av svaghet i någon eller några muskler, samtidigt som du kan känna dig väldigt trött i kroppen.