Din guide till alla vacciner

Röda hund

Idag har de allra flesta blivit vaccinerade mot rubella, även kallad röda hund. Sjukdomen är en av de vanligaste barnsjukdomarna i landet, men tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet är det få som drabbas. De flesta klarar sig undan lindrigt, men för mycket små barn och gravida kvinnor kan komplikationerna bli allvarliga.

Att vaccinera sig mot röda hund är således något som är rekommenderat för både barn och vuxna. I dagsläget finns det inget monovalent vaccin som man kan använda sig av, utan istället använder man ett kombinationsvaccin som även skyddar mot andra sjukdomar. Du kan alltså inte enbart vaccinera dig mot just röda hund, utan här används vaccin med flera komponenter där Priorix eller MMR-Pro är de vanligaste alternativen.

Ingår vaccin mot röda hund i allmänna vaccinationsprogrammet?

Priorix eller MMR-Pro är vaccin som ges till alla barn i Sverige och som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i landet kommer att erbjudas vaccinet på BVC. Vaccinet ges med en injektion och vid två tillfällen med fem års intervall. Är det däremot så att du har haft sjukdomen när du var liten behöver du inte vaccinera dig som vuxen, utan skyddas av ditt naturliga immunsystem.

Ålder vid vaccination

Blir du eller ditt barn vaccinerad i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet kommer första dosen att erbjudas vid 18 månaders ålder. Påfyllnadsdosen ges sedan när barnet når årskurs 1 eller årskurs 2, beroende på vilken kommun ni tillhör. Den första dosen är dock godkänd att ges redan från 12 månaders ålder, t.ex. i samband med utlandsresor eller vid besök från länder där röda hund fortfarande är vanligt.

Vad kostar det att vaccinera sig mot röda hund?

Om du inte vaccinerat dig mot röda hund tidigare är det viktigt att du tar din vaccination om du ska åka till ett land där vaccinet inte ingår i det statliga programmet. Risken för smitta är då högre än vanligt. Du kan vända dig till din vanliga vårdcentral för att få hjälp med vaccination. Här används främst ett MPR-vaccin kostar runt 530 kronor.

Hur länge håller skyddet?

Om du har fått två doser av vaccinet behöver du inte vaccinera dig ytterligare en gång när du blir äldre. Dessa två doser ger nämligen ett heltäckande skydd för resten av ditt liv. Som tidigare nämnt kan du inte enbart vaccinera dig mot just röda hund, utan blir samtidigt vaccinerad mot mässling och påssjuka. Det gäller barn som vuxna.