Din guide till alla vacciner

Kolera

Kolera

Kolera är en tarminfektion som smittar genom intag av kontaminerad mat och dryck. Obehandlad har den en hög dödlighet, och om du ska resa till ett koleradrabbat område kan det vara klokt att överväga vaccination.

Varför ska man vaccinera mot kolera?

Om du ska resa till ett område där kolera funnits under en längre tid kan det vara svårt att skydda sig mot bakterien. Detta eftersom det främst sprids med orent vatten – men också genom till exempel dåligt kokt fisk eller skaldjur.

Att bli sjuk i kolera är inte någon trevlig upplevelse, främst drabbas du av rikliga och vattniga diarréer vilka om de inte behandlas kan leda till att du blir riktigt sjuk – och i värsta fall avlider.

När ska man vaccinera sig mot kolera?

Den grundläggande rekommendationen är att om du ska resa till ett land där en koleraepidemi pågår, alternativt om du ska leva med lokalbefolkningen i ett land där kolera funnits under en längre tid, bör du fundera på att vaccinera dig.

Framförallt är det kontinenter som Afrika, södra Asien och Sydostasien som har en stor utbredning av kolera men det förekommer även i andra länder världen över.

Naturligtvis är det klokt att på förhand kontrollera detta med din vaccinationsmottagning då där brukar de ha god koll på hur rekommendationerna ser ut i dagsläget.

Vaccin och pris

Det finns idag två olika typer av vaccin mot kolera i Sverige men i stort sett alla mottagningar erbjuder samma sort och det är Dukoral. Det andra vaccinet heter ShanChol. Bägge dessa vaccin är orala lösningar.

Kostnaden för att vaccinera sig mot kolera ligger runt 300 kr per dos.

Hur går vaccineringen till?

Att vaccinera sig mot kolera är relativt smidigt då vaccinet intas oralt genom att dricka en lösning.

Lösningen tillreder du själv och detta gör du genom att blanda först en bruslösning med vatten. Därefter häller du i själva vaccinet i bruslösningen och så dricker du upp hela lösningen på en gång. Vaccinationen sker som regel i hemmet. Du behöver ha intagit två doser vaccin minst en vecka innan avresa för skydd och doserna ska tas med en veckas intervall mellan dos 1 och 2. Därefter har du ett skydd mot kolera i 6-24 månader. Vistas du i ett koleradrabbat område där du lever med lokalbefolkningen bör du fylla på vaccinet redan efter 6 månader för säkerhets skull.

Om det gått maximalt 2 år sedan du senast vaccinerade dig och du ska ut på en resa igen, behöver du bara ta en påfyllnadsdos. Har det gått längre tid än så, behöver du vaccinera dig med två doser.

Inget vaccin garanterar ett hundraprocentigt skydd mot kolera.

dukoral - Kolera

Symptom på kolera

Kolera börjar med akuta symptom från magen och tarmarna med riklig och vattnig avföring – dessa tömningar kan överstiga 20 liter per dygn. Som en följd av dessa blir kroppen mycket uttorkad vilket kan leda till cirkulationskollaps. Det finns fall där personer drabbats av svår kolera och därför avlidit endast några timmar efter att sjukdomen brutit ut.

Om man drabbats av kolera sker behandling främst med vätskeersättning som man själv dricker. Vid allvarliga fall ges denna istället intravenöst. Även antibiotikabehandling förekommer – det har dock noterats kolerabakterier som uppvisat antibiotikaresistens.