Din guide till alla vacciner

Malaria

Malaria

Malaria är en allvarlig sjukdom som bland annat finns i Afrika, Asien, Mellanamerika och Sydamerika. Störst smittorisk föreligger i Afrika, där majoriteten av dödsfall orsakade av malaria främst drabbar barn.

Lyckligtvis har antalet dödsfall minskat rejält de senaste åren. Främst tror man att detta beror på effektivare behandlingsformer och säkrare diagnostik. Enligt Folkhälsomyndigheten rapporteras det om ett hundratal malariafall i Sverige varje år, varav samtliga har blivit smittade utomlands. Oftast har dessa personer varit på besök i ett afrikanskt land, där malaria är relativt vanligt förekommande.

Så här sprids malaria

Malaria sprids via den så kallade Anophelesmyggan; världens dödligaste mygga, som främst förekommer i tropikerna men som även finns i Sverige. Anophelesmyggan, som kanske är mer känd som malariamyggan, sprider inte bara malaria utan är även bärare av bland annat denguefeber, zikafeber och gula febern.

Enbart malaria drabbar omkring 200 miljoner människor om året, varav cirka 780 000 är med dödlig utgång. Malaria sprids via parasiter som förs över i samband med att myggorna sticker. Ett stick från en Anophelesmygga kan alltså ge upphov till den mycket allvarliga sjukdomen malaria – en sjukdom som i många fall är livshotande.

Aktuell forskning

Det finns en grupp forskare på Stockholms universitet som har genomfört en ny internationell studie om malariamyggans fortplantning. I tidigare studier har man främst riktat in sig på honmyggornas fortplantningsbeteende, eftersom det är honmyggorna som sticker och därmed är de myggor som sprider malariaviruset.

I den nya studien har forskarna istället riktat in sig på hanmyggornas beteende, vilket har lett till ny kunskap om malariamyggornas fortplantningsprocess. Man har bland annat upptäckt att hanarna sprider specifika feromoner (dofter) under parningsprocessen, vilket gör att forskarna nu har möjlighet att kontrollera myggornas fortplantningsprocess på ett helt annat sätt än tidigare. I förlängningen öppnar detta upp för fler innovativa bekämpningsmetoder.

Vanliga symtom

Vanligtvis tar det omkring 1- 4 veckor från stick till sjukdom. Den som insjuknar i malaria utvecklar oftast symtomen i snabb takt vilket märks genom frossa, svettningar, febertoppar, muskel- och ledvärk och huvudvärk. Vissa människor drabbas även av diarré, illamående och kräkningar.

Även om ovanstående är det vanligaste förloppet finns det människor som insjuknat först efter flera månader, ibland flera år. Det är nämligen först när parasiterna infekterat blodet som symtom uppstår, och i de fall där symtomen har varit kraftigt fördröjd har parasiter endast detekterats till patienternas lever.

Möjliga behandlingar

Viktigt att komma ihåg är att malaria enbart sprids från myggor till människor och att smittspridningen sker i samband med ett myggstick. Då myggor ofta är mycket aktiva på kvällen och natten är myggstift, luftkonditionering och myggnät tre viktiga hjälpmedel för att minska risken för att bli stucken.

Det finns olika läkemedel som verkar förebyggande mot malaria. Vilken av dessa mediciner som passar bäst beror bland annat på destination och kan dessutom variera mellan olika personer. Du bör därför kontakta en vaccinationsmottagning för att ta reda på vilken medicin som lämpar sig bäst.

Olika malariatabletter som vanligtvis rekommenderas är doxycyklin, atovakvon, proguanil, klorokinfosfat och meflokin. Doxycyklinprofylax är en av de vanligaste behandlingarna och ska påbörjas senast dagen för ankomst. Medicinen tas i tablettform under hela resan och fortsätter i fyra veckor efter hemresa.

Det är bra att känna till att skyddet finns kvar även om du skulle drabbas av diarré och att även barn kan ta malariatabletter. Vid symtom eller insjuknande är det väsentligt att snabbt få behandling. Vid hög feber i samband med, eller efter, en utlandsresa bör läkare uppsökas omedelbart.